Urbanització de 3 carrers a Berga

Ubicació: Berga

Any de projecte: 2008

Es tracta d'un encàrrec de l'Administració Pública per a la reurbanització dels carrers Pujada de Sant Francesc, Cardona i Sant Francesc, de Berga.

S'havia de substituir el paviment i soterrar la línia elèctrica existent, a més de canviar els fanals i altres elements de mobiliari urbà. Es va eliminar el desnivell entre les voreres i la calçada per millorar l'accessibilitat.

myFlickr

 

joomla компоненты

/