COPYRIGHT

Tots els continguts d'aquesta web són propietat dels seus respectius autors i en conseqüència no poden ser reproduïts, copiats o utilitzats en qualsevol forma sense el consentiment fefaent dels mateixos.

Les obres representades són propietat de les autores, ben individualment, conjuntament o en col·laboració. Així com els textos i fotografies descriptives de les mateixes.

Les imatges i icones del disseny de la web són propietat del dissenyador de la mateixa. Els fons utilitzats són imatges extretes de la xarxa i de lliure disposició per a aquest fi.

Qualsevol sol·licitud de rectificació o reclamació sobre aquest tema pot ser dirigida a elles des del corresponent formulari de contacte o  mitjançant qualsevol dels sistemes que figuren en la secció contacte d'aquesta web

emeARQ, arquitectura i disseny

 

joomla компоненты