Concurs d'habitatge al carrer dels Sastres, 22-24 a Olot

Ubicació: Olot (Girona)

Any convocatòria: 2006

Concurs per a la construcció d'un bloc de pisos a Olot (Girona. Amb una superfície construïda de 530 m2.

El projecte plantejava un edifici de sis habitatges, en planta baixa i tres pisos, en un solar amb façanes al carrer dels Sastres i al carrer Alt Maduixa, dotant a la planta baixa de locals comercials. Els habitatges, a causa de la reduïda dimensió del solar, tenien un superfície útil d'uns 50 m2.

La proposta plantejava situar el nucli de comunicacions centrat en el solar, de manera que es distribueixen dos habitatges, una a cada costat, de dimensions similars.

Es proposava organitzar els habitatges a partir d'una peça central, un nucli tècnic, format per la cuina i el bany. Aquest nucli allibera tot l'espai perimetral i proper a façanes, però alhora ho divideix en dos espais.

En planta baixa hi ha dos locals comercials de dimensions petites, i l'accés al nucli de comunicacions vertical.

myFlickr

joomla компоненты

/