Concurs d'habitatge al carrer Lliberada Farrerons a Olot

Ubicació: Olot (Girona)

Any convocatòria: 2006

Concurs per a la construcció d'un bloc de cases a Olot (Girona). Amb una superfície construïda de 230 m2.

Solar de dimensions molt reduïdes, entre mitgeres i amb una única façana. El nucli de comunicacions s'entén com un pou de llum i es col·loca en la part posterior del solar. L'objectiu és que aquest nucli permeti l'entrada de llum des de la coberta a totes les plantes.

Els habitatges consten d'un únic espai. Cada habitatge es compon d'una barra tècnica adossada a la mitgera, que inclou el bany, cuina i zona de rentat, i que allibera la resta d'espai.

myFlickr

joomla компоненты

/