Guarderia "Els Pinets" a Viladecavalls

Ubicació: Viladecavalls (Barcelona)

Any convocatòria: 2008

Si fem memòria, un dels jocs que realment ens va anar útil de petits, dels més utilitzats i que a nosaltres com a arquitectes ens ha marcat, són els jocs de lego, concretament el format per formes geomètriques simples i de colors elementals.

D'alguna forma la nostra proposta, estava basada en aquests elements de formes i colors bàsics, és a dir, el quadrat, el cercle i el triangle. I els colors primaris: el vermell i el blau. A l'interior els colors han de ser més suaus, homogenis i relaxants, però sempre alternant amb unes notes de colors per diferenciar classes i de fàcil recordatori.

L'esquema funcional de l'edifici, es tracta d'un edifici lineal, compost per una entrada en la part oest que dóna a un eix longitudinal, en el qual el programa de necessitats es desenvolupa a banda i banda de l'eix. Tots els espais destinats a les aules es situen en la part sud. Altres espais més comunitaris, menjador, oficines, aula polifuncional, etc, es situen en orientació nord.

myFlickr

joomla компоненты

/