Centre tecnològic "Leitat" a Terrassa

Ubicació: Terrassa (Barcelona)

Any convocatòria: 2007

L'edifici està format per dos volums, un de principal i un altre annex.
L'annex està compost per l'aparcament, situat en la part davantera, actua com a filtre permetent el procés d'adaptació a la topografia existent, consta de tres plantes.

L'edifici principal té un esquema de funcionament lineal. En planta accés només hi ha una gran escala amb un ascensor vidriat que comunica amb la planta pis i la planta inferior. Vestíbul que funciona com un espai ròtula, de manera que separa cadascun dels blocs de funcionament de l'edifici. Els espais destinats al que podríem definir com la funció pública de l'edifici, es situen en la part dreta fins a arribar al que seria l'espai destinat a l'auditori. En aquesta part es situen la sala de formació, la sala polivalent, la biblioteca, la zona creativa, i un espai de museu entès com un espai previ a l'auditori, i finalment l'auditori. En la part esquerra es situen el que anomenem àrees annexes, com la de certificacions, la de projectes de gestió i la d'adreça de laboratoris, acabant a la zona de menjador i cuina, que dóna a una gran terrassa d'esbarjo.
En la planta pis estan situades les oficines administratives, la zona d'adreça, el departament comercial, les sales polivalents i l'arxiu.

En la planta inferior, es situen totes les àrees corresponents a la zona de laboratoris.

myFlickr

joomla компоненты

/