Reforma i ampliació de magatzem a Terrassa

Ubicació: Terrassa (Barcelona)

Any projecte: 2012

Estat: En construcció

Superfície de reforma i ampliació de 61.20 m2. Actualment es tracta d'un edifici de planta baixa que no esgota tota la profunditat edificable possible. El projecte consisteix en l'ampliació del magatzem actual emprant tota la superfície edificable que restava lliure.

L'obra prevista comprèn la construcció d'una petita estructura fonaments, sostre planta soterrani i sostre planta baixa) que permet ampliar al magatzem existent en planta baixa. El sostre planta baixa ha de tenir la forma de celobert ja que l'altra meitat de la parcel·la, amb front a un altre carrer, alberga un edifici destinat a locals i habitatges.

El projecte també inclou el sanejament de tota la coberta que actualment no és del tot impermeable.

myFlickr

joomla компоненты

/